Gospodarski nemir i poduzetnost obitelji Katalinic te pok. Ivana Katalinica rezultat su u suradnji sa americkom korporacijom “Bandag” da u mjestu Gerovo otvori pogon za obnovu auto-guma i 1990 g. osnuje tvrtku koja svojim nazivom ocitava djelatnost protektiranja guma po tehnološkom postupku “Bandag”, jednom od najsuvremenijih i najkvalitetnijih postupaka u obnovi auto-guma. Guma protektirana materijalima “Bandag” u pogonu za obnovu auto-guma Katalinic zaista postaje kao nova guma sa kojom se pod istim uvjetima vožnje prijede veci broj kilometara u odnosu na novu gumu MICHELIN.
Cijena obnovljene auto-gume 60% je cijene nove gume zbog cega danas u uvjetima štednje, ekološke osvješcenosti potreba i obveza vlasnici voznih parkova zaista pronalaze ekonomski interes i izazov. Djelatnost na obnovi auto guma po tehnološkom postupku “Bandag” povukla je sa sobom obnovu guma uz primjenu drugih “toplih”, a kasnije i hladnih postupaka, primjenu drugih materijala, medutim “Bandag” je u svijetu ostao vodeci i u odnosu na tehnologiju, kvalitetu i broj prijedenoh kilometara sa gumom obnovljenom po tehnološkom postupku “Bandag”.
Obitelj Katalinic u vodenju tvrtke “Protektor-Bandag-Katalinic i nakon što su uspjeli sa programom obnove auto guma po standardima zapadnih zemalja što je u to vrijeme bilo nezamislivo, nikada nisu mogli napustiti vezu sa šumom, pa buduci da je i tvrtka “Protektor-Bandag-Katalinic smještena u srcu šume Gorskog kotara razlog su nastavka djelatnosti na eksploataciji šuma, a od 1994 godine i sa izgradnjom pilane u Gerovu i na pilanskoj preradi drva.


Bandag - kliknite za njhov web site

Eurosoft2 web usluge